Skoleklubben

Skoleklubben er den eldste gruppen i Brumlebassen, 5 åringen på vei til å bli 6 år! I Skoleklubben er vårt mål å lette overgangen mellom barnehage og skole ved å legge til rette for enkeltbarnets utvikling gjennom varierte erfaringer og opplevelser, innenfor en trygg og forutsigbar hverdag.

Gjennom det siste barnehageåret skjer det mye for 5 åringen.

I møte med våren opplever de å ha blitt mye større og mer selvstendig.

Garderobe, toalett og påkledning går ganske fint nå, alt er blitt enklere og de får mer spillerom til å styre hvordan dagene ser ut. 

Tenner faller ut og nye kommer inn, vennerelasjoner utvikler seg og leken kan ofte bli mer preget av det å bare være sammen, eller "å henge" som det blir kalt. Vi snakker mer sammen om det å starte på skolen, og sammen forsøker vi å gjøre oss best mulig kjent med hva det vil si å begynne på skolen.

Skoleklubben har en del egne opplegg som skiskole, skoleklubbsamlinger med aktivitetshefte, lengre turer. På høsthalvåret legger vi inn noen få lange/spesielle utflukter, som Teknisk museum, Oslo Klatresenter og overlevering av gaver til Frelsesarmeèns julegryte på Universitetsplassen. Skoleklubbens siste halvår i barnehagen skrur vi opp utflukts hyppigheten og ikke minst ukentlige samlinger med aktivitetshefte Trampoline.

Det siste året i Brumlebassen skal være ekstra magisk og minneverdig, før en ny hverdag venter!