Kontakt

Vi mangler for øyeblikket kartdata for denne barnehagen.

Besøksadresse

Brumlebassen Barnehage
Simensbråtvn. 25 B
1182 Oslo

Postadresse

Brumlebassen Barnehage
Simensbråtvn. 25 B
1182 Oslo

Telefon

Hovednummer:22 66 00 92
Mobiltelefon:472 05 454
Kosinus:908 00 332
Tangens:930 94 380