Honningbarna

På Honningbarna går dagene fort, det er mye som skal læres og erfares for små hender og føtter. Allikevel passer vi også på å roe ned og nyte tiden med hverandre – vi er en gjeng på 10 barn og 4 voksne som stortrives sammen!

1 åringene på Kosinus

Ettåringene skal oppleve trygghet, omsorg og nær tilknytning til de voksne. I startene av barnehageåret vil ettåringen ha faste rutiner, skjermede omgivelser og få voksne å forholde seg til. På den måten vil overgangen til barnehagen kunne skje på barns premisser, og etter hvert som barnet opplever en større grad av trygghet og tilhørighet vi de kunne forholde seg til større og større deler av barnehagen. Barna skal tilegne seg nye erfaringer ved å utforske seg selv, og føle mestring. Vi tilbyr et variert språkmiljø, der barna opplever ulike sanger, rim, og fortellinger med mye gjentagelse. I hverdagssituasjoner setter vi ord på det som skjer: " der datt flaska ned fra bordet", eller "Ble du sint når han/hun tok bilen?". De voksne kommuniserer verbalt med barnet gjennom alle situasjoner, der barnets eget ordforåd ikke strekker til.

De voksne skal være tett på i samspill og lek. Ettåringens lek er utforskende og sanselig. Gjenstander skal kjennes på, smakes på og ristes på. I samspill med andre barn deler de latter og glede over opplevelsen der og da. De deler oppmerksomhet rundt felles opplevelser og ting som skjer. For de voksne blir det viktig å tone seg inn og følge opp perspektivene til ettåringen. Iløpet av det første året i barnehagen går ettåringen fra å være babyer til å utvikle en todlerkultur. (Toddler = en som stabber og går ) Vi ønsker å ta vare på den særegne væremåten som kjennetegnes med kroppslig og sosial tilnærming til hverdagen og fellesskapet. Barns lek tas på alvor og vies tid og oppmerksomhet. Etteåringer elsker å herme. De liker leker som gjentas mange ganger , f.eks borte tittei. og gleder seg stort over å dele lekeopplevelsene med andre barn og voksne. Det er nødvendig at ettåringen får bekreftelse fra omgivelsene på at det barnet opplever og viser interesse for er betydningsfullt. Slik vil de oppleve seg selv mer verdifulle.