Humlene

Humlene er en gruppe 2 åringer. Vi har fokus på språk og sosial kompetanse gjennom ulike aktiviteter, lekegrupper og generelt i hverdagen. Vi bruker det verbale språket aktivt til å kommunisere med barna. Vi jobber med ulike tema i løpet av et barnehageår, tema som vi velger å fokusere vil være basert på barnegruppens interesse. På denne måten legger vi bl.a. til rette for barns medvirkning.

2 åringene på Kosinus

To åringenes lek er grunnleggende sosial og de søker i denne alderen mer og mer ut mot de rundt seg. For at deres egenart eller "Toddlerkultur" skal kunne blomstre, trenger de å være sammen med jevnaldrende. Toddlerkulturen kjennetegnes ofte ved felleskap i form av hermelek og kroppslig lek. De bygger ofte opp til koridor turneer, som vil si å løpe etterhverandre, sammen fra ett sted til ett annet.  Faller en av de så kaster alle de andre seg ned. Rundt bordet starter en å dunke i kantane med blyanten og snart har vi et jevnt og stødig trommeorkester. De hermer etter omgivelsene, og vil ofte leke det samme som det de ser andre gjør, også med samme leke. Det er ofte morsommere for disse å samleke om en madrass enn det er å leke medsammen med små figurer. Denne felleskapsfølelsen ser vi at gir stor glede og er noe vi ønsker å gi rom for i de minste barnas hverdag.

De voksnes oppgave er å være tilstede der barna er, og veilede barna i lek, konflikter og daglige gjøremål. Toåringen skal få hjelp til å etablere lek, samspill og relasjoner til jevnalderenede og de minste barna, men stadig med den voksne som trygg base. Vi er opptatt av å fokusere på et rikt språkmiljø for toåringen. De skal oppleve et variert språk gjennom tema arbeid, der tekst og historier formidles på ulike måter, gjennom dramatisering, lek og lesestund. I hverdagen synger vi sanger, bruker rim og regler. Vi benevner det barna er opptatt av, og gjentar det de sier, eller prøver å uttrykke.

Vi må gi barna varierte arenaer, hensiktsmessige rekvisitter for leken både ute og inne og ikke minst, være med i leken! Barna opplever større grad av trygghet og tilknyttning til barnehagen når voksne er i nære samspill med dem. Lek på tvers av alder er også viktig, da de yngste lærer sosiale ferdigheter av de eldste barna. Toåringen skal få utvikle sin nyskjerrighet, utvide sin radius, få øve seg på turtaking. Toåringen skal få tid og rom til å øve seg på å bli selvstendige, og klare hverdagsoppgaver selv. Dette kan være å smøre egen mat, kle på seg selv og hjelpe til med oppgaver. Og ikke minst skal toåringen få bekreftelse fra omgivelsene på at "Jeg er verdifull", og en viktig bidragsyter til felleskapet med andre.

Tur er en stor del av hverdagen vår. Vi tar gjerne spontane eller planlagte, korte eller lange turer for å bli kjent med nærmiljøet. Brumleskogen (barnehagens eget uteområdet bestående av lavvo, store steiner, "båter" og "hytter", og Svartdalsskogen er de mest populære turstedene. Vi tar gjerne også noen lengre turer til eksempelvis Ekebergsletta og EKT.