Ansatte

Kosinus

Jolanta Nowinska

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Jola jobber som pedagogisk medarbeider Humlene/Kosinus. Jola har jobbet hos oss siden november 2016. Estetiske fag/forming er hennes store interesse.

George Haullussy

Stilling: Pedagogisk medarbeider

George jobber som pedagogisk medarbeider på Kosinus og startet hos oss august 2020. George har sin store lidenskap til musikk, herav tromme og gitar.

Ina-Marie Hartviksen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Ina jobber som pedagogisk medarbeider hos hos på Kosinus. Hun startet november 2020.

Cecilie Reiersen

Stilling: Kontormedarbeider

Cecilie jobber som pedagogisk medarbeider på Tangens, men også fungert som pedagogisk leder i perioder. Cecilie er utdannet sosionom og har hatt mye ansvar for oppfølging av barn med astma, allergi og eksem i barnehagens etablering og frem til 2015. Cecilie er medeier av Brumlebassen Barnehage og vært med siden barnehagens oppstart september 2005.

Tangens

Julian Nash

Stilling: Pedagogisk leder

Marius Østland

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Marius jobber som pedagogisk medarbeider på Dragebarna - Tangens. Marius har jobbet hos oss siden august 2007. Hans store lidenskap er musikk og spiller aktivt gitar med barna daglig.

Hanne Grete Gammelsæter

Stilling: Pedagogisk leder

Hanne Grete også kalt HG har jobbet hos som pedagogisk leder siden mars 2007. Hun jobber i dag som pedagogisk leder på Tangens/Dragebarna/Tellebarna. Med sin lange erfaring er HG en svært god, trygg og omsorgsfull person i Brumlebassen. Utdannet ved Dronning Mauds Minne, Trondheim.