VELKOMMEN TIL OSS!

Brumlebassen Barnehage er en privat barnehage med 50 barn og 13 voksne! Du finner oss på to avdelinger og organisert i fire grupper fra 0-6 år. I vår barnehage finner du god og trygg omsorg, med barnet i fokus! Sosial kompetanse, språklig bevissthet og natur er kompetanseområder vi setter høyt i hverdagen!

Brumlebassen Barnehage er i dag en 2 avdelings barnehage, med plass til 50 barn fra 0-6 år, organsiert i fire grupper. På småbarnsavdelingen Kosinus finner du Honningbarna (1 åringer) og Humlene (2 åringer). På storebarnsavdelingen Tangens finner du Tellebarna (3 åringer) og Dragebarna (4-5 åringer).

Barnehagen ligger på nedre østside av Ekebergåsen, med et fantastisk grønt areal med eple og pæretrær. Ved siden av barnehagen har vi vår egen "Brumleskog" med lavuu og bålplass, der hverdagen spesielt på Tangens har forhøyet fokus for natur, miljø, kropp og bevegelse. Vi vil at barna skal få oppleve erfaring og mestring gjennom tur og natur. Det skal aldri være et tiltak å bevege seg ut i frisk luft og være mye i fysisk aktivitet. Med fokus på fysisk aktivitet og helse i barnehagen, skal vi gi barna gode erfaringer og glede med frisk luft og ukentlige utflukter nært og fjernt. Tett krattskog i Svartdalsskogen, "parken i bakken", universet Ekebergsletta/Brannfjell bestående av akebakke, klatreskog, tjern, åpne sletter, "Hvalen" på frisbeebanen og EKT husdyrpark.

Brumlebassen Barnehage ble etablert og åpnet september 2005 og videre utvidet i 2006 og 2014. Barnehagen har nye lyse lokaler og en flott personalgruppe bestående av 13 årsverk, totalt 16 ansatte. Personalets stamme er godt etablert fra 2007 og 2014, med god blanding av menn og kvinner i alle aldre og med ulik erfaring og utdanning.

Sosial kompetanse og språklig utvikling/kommunikasjon formidles gjennom relasjoner, omsorg, tekst og musikk, og arbeides med bevisst gjennom måneds-/ukeplan og i daglige formelle-/uformelle hverdagssituasjoner. 

- ET TRYGT STED Å VÆRE

- ET TRYGT STED Å LÆRE