LEDIGE BARNEHAGEPLASSER HØST 2022!

Vi har 5 småbarns plasser og 3 store barns plasser ledige fra august 2022. Gå inn på https://www.oslo.kommune.no/barnehage/soke-eller-bytte-barnehageplass/ for å legge inn søknad og ta kontakt på telefon/mail direkte til barnehagen.